Thư viện

Thống kê thư viện của Trường Tiểu học Ngọc Châu

Xem chi tiết Tên ấn phẩm Họ và tên tác giả Chủng loại Ai đã mượn ?
SKNS-00185 Cùng con rèn thói quen tốt – chủ đề ăn uống HỒ LINH CHI sách kĩ năng sống Trong kho
SKNS-00184 Cùng con rèn thói quen tốt – chủ đề ăn uống HỒ LINH CHI sách kĩ năng sống Trong kho
SKNS-00183 Cùng con rèn thói quen tốt – chủ đề ăn uống HỒ LINH CHI sách kĩ năng sống Trong kho
GDDD-01027 Learning to be Patient = Bé học hiểu về tính kiên trì NGUYỄN THỊ KIM THU Sách giáo dục đạo đức Trong kho
GDDD-01026 Learning to be Patient = Bé học hiểu về tính kiên trì NGUYỄN THỊ KIM THU Sách giáo dục đạo đức Trong kho
GDDD-01025 Learning to be Patient = Bé học hiểu về tính kiên trì NGUYỄN THỊ KIM THU Sách giáo dục đạo đức Trong kho
STKC-03195 365 sự thật bạn cần biết OM BOOKS Sách tham khảo Trong kho
STKC-03194 365 sự thật bạn cần biết OM BOOKS Sách tham khảo Trong kho
STKC-03193 365 sự thật bạn cần biết OM BOOKS Sách tham khảo Trong kho
STKC-03192 Hành tinh và thám hiểm vũ trụ MANFRED BAUR Sách tham khảo Trong kho
STKC-03191 Bách khoa tri thức về các nền văn minh VŨ THỊ HƯƠNG Sách tham khảo Trong kho
STKC-03190 Bách khoa tri thức về các nền văn minh VŨ THỊ HƯƠNG Sách tham khảo Trong kho
STKC-03189 Bí ẩn của bầu trời CHU ĐÌNH Sách tham khảo Trong kho
STKC-03188 Bí ẩn của bầu trời CHU ĐÌNH Sách tham khảo Trong kho
STKC-03187 Bí ẩn của bầu trời CHU ĐÌNH Sách tham khảo Trong kho